Sundsvall Superweek är ett samarbete mellan IF Sundsvall Hockeys SCA-Cupen och Bergsåkers Sundsvall Open Trot.

Bakgrund

Varje år uppstår det utmaningar med planering och schemaläggning av både SCA-Cupen och Sundsvall Open Trot då båda evenemangen arrangeras under samma tidsperiod. Båda evenemangen har även en liknande målgrupp. Detta ligger till grund för en samverkan mellan Sundsvall Hockey och Bergsåker.

Sundsvall Superweek

Samarbetet år 2023 innebär synkroniserad schemaläggning där Sundsvall Open Trot körs lördagen den 26:e Augusti och SCA-Cupen spelas nästföljande tisdag till lördag. Det kommer även erbjudas paketlösningar på biljetter för möjligheten att gå på båda evenemangen. Både Sundsvall Hockey och Bergsåker ser mycket positivt på ökat samarbete mellan föreningar i Sundsvall, det är bra för föreningarna, näringslivet och staden. Förhoppningen är att Sundsvall Superweek kommer att gynna Sundsvalls hotell, restauranger, butiker, taxiverksamheter etc. genom en ökad publiktillströmning och konsumtion. 

Sundsvall Superweek kommer att ta två redan stora arrangemang att lyfta till något större. Vi tror att samarbetet kan generera en synergieffekt där resultatet så småningom blir Sundsvalls största publikfest. Målsättningen är att skapa ett evenemang som bidrar till positiva upplevelser för alla besökare oavsett om man befinner sig på Bergsåker, i Brandcode Center eller i Sundsvall centrum.

Visionen med Sundsvall Superweek är att kontinuerligt utveckla konceptet och samarbetet så att Sundsvall Superweek blir ett positivt och årligen återkommande arrangemang, som är attraktivt för besökare såväl inom som utanför kommungränserna. En målsättning är att med tiden växa och få med flera föreningar att vara med och göra Sundsvall Superweek till en årlig vecka likt SM-veckan men med en lokal förankring.

Schema

Sundsvall Open Trot - Lördag 26/8

SCA-Cupen

Vi ses igen i Augusti!

Hej! Kul att du är intresserad av Sundsvall Superweek. Biljetter för 2023 års Superweek släpps närmare Augusti, så kika tillbaka när det börjar närma sig!